Skovlindgruppen er en erfagruppe, hvis formål er at udveksle erfaringer om dyrkning af skovlind, Tilia cordata, og at fremme anvendelsen af skovlind i et naturnært skovbrug i Danmark. Skovlindgruppen er stiftet i 1995, og som medlemmer kan optages forstfolk og andre, der vil virke for Skovlindgruppens formål.

Skovlindgruppen holder normalt en til to ekskursioner om året til lokaliteter med lindetræer. Gruppen har bl.a. besøgt Vindeholme Skov, Ulvshale, Skjoldenæsholm, Draved Skov, Bolderslev Skov, Vemmetofte, Jonstrup Vang og Gdansk i Polen. Skovlindgruppen har i dag følgende medlemmer: Skovf. Arne Jensen, skovf. Thyge Andersen (formand), skovf. Jesper Hviid, skovf. Niels Chr. Jørgensen, skovf. Poul Norup, skovf. Thomas Østergaard, forstfuldm. Jørn Steenberg og skovf. Hans Jessen.

Frøsætningen i danske lindebevoksninger er desværre ustabil og meget ringe. For at sikre at der i fremtiden kan plantes lind af dansk oprindelse i Danmark, tog Skovlindgruppen i 1997 initiativ til at etablere en frøplantage af dansk småbladet lind (skovlind) i Polen. Her giver bl.a. de varme somre en bedre frøsætning end i Danmark. Frøplantagen er etableret i 1998 af podninger fra udvalgte plustræer i bevoksninger, der alle er afkom fra Vindeholme Skov på Lolland. Frøplantagen er 2 ha stor og er etableret med hjælp af Solhvervfonden. Frøplantagen forventes at kunne producere frø om ca. 5 år.

Lind bruges i dag i stigende omfang til indplantning i eg og bøg samt i mange skovrejsningsprojekter


Indsamling af podekviste i Lindeskoven på Pederstrup, februar 1998.


Podninger af småbladet lind, juli 1998.


Frøplantagen i Polen, foråret 1999.