Skovlindgruppen er en erfagruppe af forstfolk. Læs mere om Skovlindgruppen på næste side.