Formålet med Træernes Rekordliste er at udbrede kendskabet til træer i almindelighed, at give folk oplevelser i naturen og selvfølgelig også at medvirke til, at store gamle træer bevares så længe, det er muligt. Udarbejdelsen af denne rekordliste påbegyndte jeg i 1990. I mellemtiden er der publiceret meget om kendte træer. Dansk Dendrologisk Forening har oprettet et træregister, og senest har min gamle læremester, nu afdøde skovrider N.E.Holten i 1998 skrevet "Kæmpeege i Danmark, en beskrivelse af de 30 tykkeste træ er".

Det er tanken at Træernes Rekordliste med tiden skal omfatte alle vore almindelige arter af skovtræer. Forudsætningen er, at jeg får oplysninger om nye rekordtræer og hjælp til ajourføre oplysningerne om træerne. Listen bør indeholde oplysninger om træernes omkreds eller diameter, højde, volumen, voksested og evt. alder, samt bemærkninger om træernes sundhedstilstand.

For at forholde sig til disse træstørrelser kan det anbefales, at man selv fører en liste over store træer i sin egen skov eller måske over de største træer i sit eget amt.

Omkredsen måles i 1,3 m. højde, Valdemarsegen 1990

Hvordan bedømmes et rekordtræ?
Et træ kan bedømmes på dets højde eller tykkelse. Tilsammen giver højden og tykkelsen træets volumen i m3. Det største træ måles på dets volumen, det højeste træ på højden og det tykkeste træ på diameteren målt i 1,3 m. højde. Træets alder er straks vanskeligere at fastsætte, fordi gamle træer ofte er hule. Når træerne er hule kan man ikke tage boreprøver af årringene, og alderen må derfor beregnes.

Danmarks største træ
De største træer i Danmark er egetræer. Kongeegen ved Jægerpris har sandsynligvis været Danmarks største træ, men i dag er den en total ruin med kun enkelte vanrisgrene tilbage. Valdemarsegen ved Corselitze på Østfalster, er derfor i dag Danmarks største træ. Valdemarsegen er opmålt til ca. 100 m3 (1990). Træets højde er 25,4 m, omkredsen 9,35 m og alderen er anslået til at være 550 år. Det næststørste træ er Frostrupegen på Østlolland, og det trediestørste er Frederiksborgegen i Frederiksborg Slotspark. I Storstrøms Amt finder man også nr. 7, Egen ved Lekkende og nr. 8, Pederstrupegen på Lolland.

Valdemarsegen, Danmarks største træ.


Frostrupegen, Danmarks næststørste træ.

På Langesø på Fyn findes landets største nobilisgran på ca. 30 m3 (1992).

Danmarks tykkeste træ
De tykkeste træer i Danmark er egetræer. Det tykkeste træ er Kongeegen ved Jægerspris (omkreds 14 m), som nr. 2 kommer Ulvedalsegen i Dyrehaven (omkreds 10,4 m), og som nr. 3 Skovfogedegen i Dyrehaven (omkreds 10,3 m). Kongeegen og Ulvedalsegen står som ruiner og Skovfogedegen er helt hul.

Omkredsen måles på Valdemarsegen

Danmarks højeste træ
Danmarks højeste træ er et nåletræ. Det er en douglasgran på 47,4 m højde (1992) på Silkeborg Statsskovdistrikt. Jægersborg Dyrehave rummer sandsynligvis flere rekordtræer i von Langens Plantage, der blev plantet i 1765-78. Her kan nævnes nogle højder på ahorn (39 m), eg (40 m), elm (42 m), ask (37 m), rødel (28 m), lærk (40 m), rødgran (37 m), ædelgran (43 m) og avnbøg (30 m). De nævnte målingerne er fra 1983, så de trænger sikkert til en revision. Samme sted findes Danmarks højeste bøg, kaldet von Langens Bøg, på 44,5 m højde (1995). I Nørreskoven ved Furesøen findes 2 ædelgraner fra von Langes tid på antagelig 47 m højde.

Danmarks ældste træ
Ingen anden træart kan opnå den samme alder som et egetræ. Aldersbestemmelsen er dog ofte vanskelig idet mange af de gamle træer er hule indvendig. Kongeegen ved Jægerspris er ubestridt det ældste træ på anslået 1600 år. Herefter kommer Ulvedalsegen i Dyrehaven med 1000 år og Kludeegen ved Bidstrup med 900 år. Skovfogedegen i Dyrehaven er anslået til at være 800 år, og det samme er Bolleregen ved Horsens.

Mange af de gamle egetræer er hule. Foto fra øen i Valsølille Sø.

Send meget gerne oplysninger om rekordtræer til thyge@skovfogeden.dk