Den forstlige rådgivning tager udgangspunkt i ejendommens målsætning og omfatter normalt et tilsyn med skovene, udarbejdelse af arbejdsplaner og budgetter. I nogle tilfælde omfatter aftalerne tillige tilsyn med ansatte eller entreprenører. Private skovejendomme, der er omfattet af en fast rådgivnings- eller driftsaftale med Thyge Andersen, er samtidig medlem af ForstLink. ForstLink er et samarbejde mellem større private skovdistrikter på Falster, Lolland og Sydsjælland.

Bøgekævler, Lindeskoven

I henhold til driftsaftalerne får skovejerne rabat ved indkøb af planter og materialer, og nyder samtidig stordriftens fordele ved salg af skovens produkter. Forstlig rådgivning omfatter normalt også levende hegn, vildtremiser og parker. En efterhånden vigtig ting, der rådgives om, er de eksisterende tilskudsordninger, og lovgivningen omkring skove og naturarealer. Rådgivningen sker i nært samarbejde med ejer eller dennes repræsentant på stedet.

Bøgeskov, Vennerslund