Thyge Andersen tilbyder forstlig rådgivning til skovejere. Rådgivningsaftaler tilpasses den enkelte skovdrift og kan være en ordning, der omfatter hele driften eller f.eks. en kombinationsordning, hvor landbruget udfører en del af arbejdsopgaverne. Den forstlige rådgivning er en løbende proces, der bl.a. omfatter skovdyrkning, produktion af råtræ og pyntegrønt samt salg af skovens produkter. Læs mere på næste side.