Hvad er en naturplan?

En naturplan er en plan for en landbrugsbedrift, der viser, hvordan man bedst bevarer naturen i agerlandet.

Formålet med at udarbejde frivillige naturplaner på bedriftsniveau er at få bedre og meget gerne mere natur på vore landbrugsarealer.

En naturplan kan være med til at give landmanden et overblik over bedriftens naturelementer og medvirke til et bedre beslutningsgrundlag for ejendommens drift.

Den eksisterende natur har høj priortet.

Naturplanen udarbejdes i samarbejde med landmanden. Der lægges vægt på landmandens egne interesser og eventuelle ideer til mere natur på ejendommen.

Naturplanen kan indeholde forslag til tiltag på både dyrknings- fladen og i småbiotoperne, herunder omplacering af brakarealer.

En naturplan kan godt tage hensyn til både produktion, rekreation, jagt og natur, men med forskellig priortet. Hvis det ønskes kan naturplanen udarbejdes med særlig vægt på jagt.

Læs mere om naturplaner på www.naturplaner.dk og www.minegennaturplan.dk.

Man kan få tilskud til udarbejdelse af naturplaner. I 2006 er tilskudsgrundlaget 75% af 20.000 kr.

Skov- og Landskabsingeniørfirma Thyge Andersen er godkendt af Direktoratet for FødevareErhverv til at udarbejde naturplaner.