Formålet med at udarbejde naturplaner er, at forbedre forholdene for dyr og planter i landbrugslandet. Læs mere om naturplaner.