Dyrkning af juletræer og pyntegrønt

Dyrkning af juletræer og pyntegrønt er en produktion med udfordringer. Firmaets kunder har en stor produktion af nordmannsgran juletræer og klippegrønt af nobilis, nordmannsgran og cypres. Kunderne får dyrkningsvejledning af Thyge Andersen og arbejdet udføres ofte vha. underentreprenører.

Klipning af cypres.

Klipning og bundtning af nobilis.

Salgsklare nordmannsgran juletræer.

Afsætning
Afsætning af juletræer og pyntegrønt sker til både detailleddet og til grossister. Pyntegrønt leveres også til gravdækning på kirkegårde.