Bevaring af genetiske ressourcer

Arter og herkomster af træer og buske er gennem mange år flyttet rundt i landet eller importeret fra udlandet. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes for at sikre "rene" bestande som backup for eventuelle fremtidige forædlingsprocesser.

Aage V. Jensens Fonde er i gang med at etablere en genbank for træer og buske på Rågø i Smålandsfarvandet. Genbanken på Rågø er et led i Skov- og Naturstyrelsens strategi for bevaring af genetiske ressourcer hos træer og buske i Danmark. På Rågø samles arter af træer og buske, der er udbredt på Sydsjælland og de sydlige øer

Thyge Andersen udfører på entreprenørbasis arbejdet med at indsamle frø og med at etablere "genbestandene" på Rågø.

Stilkege fra Skejten på Lolland kommer til at danne "skelettet" i genbanken.

Kræge vokser på Rågø.

Stiklingeformerede fjeldribs fra Ulvshale.