Bevaring af genetiske ressourcer hos træer og buske sker primært for at sikre deres evne til at tilpasse sig forandringer i omgivelserne og med henblik på at kunne anvende dem til fremtidige frøkilder. Læs mere på næste side.