Skov- og Landskabsingeniørfirma Thyge Andersen
Kraghave Gaabensevej 24
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 85 03 70 Mobil. 40 45 03 74
Fax. 54 86 03 74
E-mail: thyge@skovfogeden.dk

Firmaet beskæftiger sig hovedsagelig med forstlig rådgivning, skovadministration, driftsplanlægning og udarbejdelse af naturplaner. Desuden udføres forskellige entreprenøropgaver vha. et veludviklet netværk af underentreprenører.

Thyge Andersen er skovfogeduddannet og merconom og har i en årrække beskæftiget sig med naturplanlægning og med skovforvaltningsopgaver for privatskovbruget.

"Demonstrationsprojekt om bevaring og bæredygtig
udnyttelse af plantegenetiske ressourcer
for jordbrug og fødevarer"
Download folder om kræge: Kræge (3.7MB)