Entreprenøropgaver kan omfatte såvel planlægningsopgaver, som opgaver af fysisk art. Mange virksomheder vælger i dag entreprenører til at klare spidsbelastninger og til specialopgaver.

Grenknusning med specialmaskine

Firmaet har et netværk af dygtige, lokale underentreprenører, ved hjælp af hvilke vi er i stand til at løse næsten alle opgaver inden for skovbrug og naturforvaltning på en billig og forsvarlig måde. Her er nævnt nogle af områderne:

 • Skovning
 • Maskinskovning
 • Topkapning og indtrækning
 • Udkørsel af træ
 • Kvasrydning
 • Grenknusning og rodfræsning
 • Hegnssætning
 • Plantning
 • Plantning med maskine
 • Kulturpleje
 • Sprøjtning
 • Gødskning
 • Pleje af juletræer og pyntegrønt
 • Høst af juletræer og pyntegrønt
 • Grøftgravning
 • Vejarbejde

Manuel plantning i skov