Rationel skovdrift forudsætter en opdateret driftsplan! Driftsplanen er grundlaget for budgetlægning og arbejdsplanlægning. Læs om driftsplanlægning.