Driftsplanlægning
Driftsplanen indeholder alle ejendommens kort- og bevoksningsdata. Den består normalt af en statusdel med en bevoksningsliste, arealstatus og vedmassestatus samt en 10-årig plan for tilvækst-/hugstberegning.

Det er nødvendigt at kende skovens vedmassebeholdning, når der skal disponeres på kort eller lang sigt. Planen danner grundlag for såvel økonomiske dispositioner som arbejdsplanlægning. For at driftsplanen kan være et effektivt arbejdsredskab, skal den opdateres hvert år.

Nye driftsplaner udarbejdes i samarbejde med firmaet KW-PLAN således, at markarbejdet, herunder taksation og korttegning, foretages af Thyge Andersen, og digitalisering af kort og beregninger foretages af KW-PLAN. Herved udnyttes praktikerens lokalkendskab til skoven bedst muligt.