Hvor og hvordan køber man brænde?

Selvskovning og sankning
Den billigste måde at købe brænde på er selvskovning eller sankning. Ved selvskovning fælder man selv træer, der er mærket til hugst. Ved sankning køber man trætoppe, der ligger i skovbunden.

Brænde
Brænde (til videre forarbejdning- savning og kløvning) sælges som regel i stabler ved en skovvej. Længden er oftest 2,7 m og tykkelsen varierer fra ca. 20 cm og opefter.

Køb af brænde
Køb af brænde er en tillidssag, køb det direkte i skoven. Bestilling af brænde kan foretages elektronisk ved at trykke her, eller ved henvendelse til Skov- og Landskabsingeniørfirma Thyge Andersen.

Opmåling af brænde
Stablet brænde måles i rummeter og brænde i bunker (kløvet) måles i kasserummeter. En stabel brænde måles i rummeter ved at gange dens længde, bredde og højde:
1 x 1 x 1 m = 1 rummeter. En kasserummeter er rumindholdet af en kasse på 1 x 1 x 1 m med kløvede brændestykker.Brændets fastmassetal
Fastmassetallet angiver i %, hvor meget træ, der er i en rummeter. Resten er luft.Nedenstående tabel angiver nogle fastmassetal for stablet brænde. Tykt brænde har højere fastmasse end tyndt træ.

Brændets længde

Løvtræ

Nåletræ

Under 60 cm

70%

80%

60-150 cm

65%

75%

150-250 cm

60%

70%

Over 250 cm

55%

65%

Træarternes brændværdi
Træarterne varmer lige meget pr. kg brænde, men vejer ikke det samme. Brændværdien i 1 kg tørt træ er 19 megajoule, hvilket svarer ca. til 0,5 liter olie. Selvom brændet virker tørt vil der altid være minimum ca. 20 % vand tilbage i brændet, og en brændeovns udnyttelsesgrad er ikke så høj som et oliefyrs. Som en tommelfingerregel kan man regne med, at der skal ca. 8 rummeter bøgebrænde til at erstatte 1000 liter olie. I nedenstående tabel ses, hvor meget tørstof (=brændstof) der er i de forskellige træarter. Samtidig er det vist, hvor vanskeligt det er at kløve eller flække brændet.

Træart

Kg. tørstof/m³

Kløvelighed

Bøg

580

2

Eg

570

1

Ask

570

1

Elm

565

3

Birk

540

1

Ahorn

500

1

Gran og poppel

370

2

Flere oplysninger om brænde og brændefyring
Hvis man vil vide mere har biblioteket en gratis folder "Brænde og varme - skoven har det", og der er i 2001 udgivet en ny bog med titlen "Brænde og brændeovne".